Màng BOPP bóng – Thông số kỹ thuật

Độ dày màng bopp bóng (micron): 10, 12, 15

thông số kỹ thuật màng bopp bóng