Màng BOPP mờ – Thông số kỹ thuật

Độ dày màng BOPP mờ (micron): 12, 13, 15

Màng BOPP mờ thông số kỹ thuật