Màng Nhiệt Bóng – Thông Số Kỹ Thuật

Độ dày màng nhiệt bóng hiện đang được Tấn Thông phân phối: 15, 17 micron

màng nhiệt bóng