Màng Nhiệt Mờ – Thông Số Kỹ Thuật

Độ dày màng nhiệt mờ hiện đang được Tấn Thông phân phối: 17 micron

màng nhiệt